ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΙΝΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ, ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ: GRUNDOPIT ΜΙΝΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Τα κατευθυνόμενα GRUNDOPIT μινι μηχανήματα οριζόντιας διάτρησης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συνδέσεων κατοικιών για αέριο, νερό, ρεύματος, οπτικής ίνας και δικτύων αποχέτευσης υπό πίεση μέσω σύνθετων διαδρομών, πχ εντός υπαρχουσών υποδομών, σε περιορισμένους χώρους, απαιτητικό έδαφος όπως πλαγιές και/ ή δύσκολα εδάφη. 

Εκτός από τις συνδέσεις σπιτιών, παράλληλα περάσματα έως 100 μέτρα και μικρά περάσματα κάτω από δρόμους είναι επίσης δυνατά με αυτά τα μίνι μηχανήματα οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης. Ανάλογα με το έδαφος, ένα υγρό μίγμα νερού και πολυμερούς ή νερού και μπετονίτη χρησιμοποιείται. Ανάλογα τον τύπο του σωλήνα, τον τύπο του εδάφους, το μήκος του περάσματος και το βαθμό δυσκολίας τα περάσματα μπορούν να ξεκινήσουν από ένα μικρό λάκκο ή ένα στρόγγυλο φρεάτιο. 

Στη μέθοδο ελάχιστης διατάραξης με το GRUNDOPIT KS50 συνδέσεις σπιτιών δημιουργούνται με το μηχάνημα οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης μέσα από τη μικρότερη δυνατή κατασκευή φρεατίου (Φρεάτιο διαμέτρου 65 εκατοστών) από τον κεντρικό αγωγό απευθείας μέσα στο σπίτι ή σε ένα μικρό λάκκο έξω από το σπίτι. Όλες οι εργασίες εκτελούνται εκτός του φρεατίου πάνω στο έδαφος και το φρεάτιο αποκαθίσταται στη συνέχεια με το υλικό που έχει αφαιρεθεί από το φρεάτιο χωρίς να απαιτείται ασφαλτικό ή άλλη αποκατάσταση ζημιάς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΝΙ MHXAΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ GRUNDODRILL

• Μηχανήματα κατευθυνόμενης διάτρησης μικρών διαστάσεων για λειτουργία μέσα από μικρούς λάκκους και φρεάτια
• Γρήγορη και ήπια κατασκευή συνδέσεων σπιτιών όπως και περασμάτων κάτω από δρόμους και διαμήκη περάσματα.
• Λόγω των μικρών διαστάσεων των μηχανημάτων, απαιτούνται μικροί λάκκοι εκσκαφής
• Εφαρμογή οριζόντιων κατευθυνόμενων διατρήσεων ακόμα και σε περιορισμένους χώρους και πυκνοδομημένες περιοχές
• Οριζόντια περάσματα κοντά στην επιφάνεια πάνω από υφιστάμενα δίκτυα
• Ελαχιστοποίηση των χρόνων προετοιμασίας, γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
• Μεγάλος χρόνος ζωής, χαμηλή φθορά, υψηλή παραγωγικότητα

ΓΚΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΙΝΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ GRUNDOPIT

Συνδέσεις σπιτιών:
για αέριο, νερό, ρεύμα, οπτική ίνα ακριβώς έξω από το κτίριο ή μέσα στο κτίριο χωρίς μεγάλους λάκκους εμπρός από το σπίτι
Περάσματα κάτω από δρόμους:
Μικρά περάσματα για ευρυζωνικά δίκτυα, ρεύμα και δίκτυα αποχέτευσης κάτω από δρόμους σιδηροδρομικές γραμμές, κτίρια, κήπους και άλλες επιφάνειες οι οποίες δεν πρέπει να διαταραχθούν
Παράλληλα περάσματα:
Για δίκτυα ευρυζωνικότητας, ρεύμα και αποχετεύσεις παράλληλα σε δρόμους, υδάτινους όγκους και κτίρια έως 100 μέτρα μήκος
Διάτρηση βράχου:
με τη χρήση μιας πνευματικά οδηγούμενης κεφαλής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΙΝΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ GRUNDOPIT

  • Περάσματα τα οποία ξεκινούν μέσα από φρεάτια έως 1 μέτρο διάμετρο
  • Περάσματα τα οποία ξεκινούν μέσα από κατασκευασμένα φρεάτια έως 65 εκατοστά διάμετρο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

E-MOBILITY

Scroll to Top