Τεχνική Υποστήριξη

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών, η εταιρία μας διαθέτει συνεργείο στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη καθώς και κινητή μονάδα τεχνικής υποστήριξης  για την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών στις εγκαταστάσεις του έργου.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας!

Η εταιρία μας, έχοντας εμπειρία στην λειτουργία των μηχανημάτων έργου που αντιπροσωπεύει, παρέχει στους νέους πελάτες μία αρχική εκπαίδευση για τις βασικές λειτουργίες των μηχανημάτων αλλά και συνεχή εκπαίδευση στους χρήστες .

Διοργανώνουμε σεμινάρια εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις μας και συντονίζουμε για τους πελάτες μας επισκέψεις και σεμινάρια στους οίκους των μηχανημάτων, κατόπιν συνεννόησης.

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί και οι έμπειροι τεχνικοί μας συμβουλεύουν και προτείνουν λύσεις με σκοπό οι χρήστες να μειώσουν τους νεκρούς χρόνους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα των μηχανημάτων.

Επιπλέον, η εταιρία μας παρέχει:

info@domka.gr

+30 2310 623-599

Scroll to Top