Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ PIPE JACKING

GRUNDORAM ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΛΩΝ

Οι προωθητές GRUNDORAM πνευματικά ενεργοποιούμενες μηχανές προώθησης σωλήνων με ισχύ ώθησης έως 40.000 Nm. χρησιμοποιούνται για την προώθηση σωλήνων κάτω από δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και ποτάμια σε όλα τα είδη εδαφών εκτός από λάσπη, βάλτους και μη μετατοπιζόμενα βραχώδη εδάφη. 

Η πιο κοινή μέθοδος λειτουργίας με το GRUNDORAM είναι η δυναμική προώθηση σωλήνων με τη μέθοδο κρούσης. Σε αυτή τη διεργασία σωλήνες έως 4.000mm διάμετρο εγκαθίστανται κάτω από δρόμους, σιδηρογραμμικές γραμμές καιποτάμια σε μήκος έως 80 μέτρα χωρίς στηρίγματα.

Η ακρίβεια του στόχου επιτυγχάνεται διότι η δυναμική κρούση του GRUNDORAM χτυπάει μέσα από το έδαφος, καταστρέφοντας τα εμπόδια οπότε δεν χρειάζονται να μετατοπιστούν ολόκληρα και σπρώχνονται προς τα εμπρός. Το χώμα που εισέρχεται στον ανοικτό χαλύβδινο σωλήνα κατά τη διάρκεια της προώθησης των σωλήνων απομακρύνεται τελικά στο λάκκο προορισμού χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ή / και νερό.

Με τα κατάλληλα παρελκόμενα το GRUNDORAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης κάθετα για πασσαλόμπηξη, την υποστήριξη του ΗDD drilling και για τη θραύση σωληνώσεων στην περίπτωση της δυναμικής ανανέωσης σωληνώσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ GRUNDORAM
 • 13 μοντέλα με δυνάμεις ώθησης από 180 Nm έως 40.000 Nm
 • Ιδιαίτερα στιβαρά, αξιόπιστα και ανθεκτικά μηχανήματα προώθησης σωλήνων
 • Μεγάλη ακρίβεια στόχου στην προώθηση σωλήνων χρησιμοποιώντας την κρουστική μέθοδο
 • Μεγάλος χρόνος ζωής που οφείλεται στο ενιαίο σώμα και το ιδιαίτερα σκληρυσμένο πιστόνι
 • Δεν απαιτούνται στηρίγματα για την προώθηση των σωλήνων γεγονός το οποίο μειώνει σημαντικά τους χρόνους προετοιμασίας
 • Μίνι μηχανήματα για περιορισμένους χώρους και αντίστροφη κίνηση εύκολη αφαίρεση των παρελκόμενων ώθησης
 • Διάφορες εφαρμογές, πχ οριζόντια ως προωθητής σωλήνων, κάθετα ώς σφυρί πασσαλόμπηξη, ως σπαστήρας παλιών σωληνώσεων για τη δυναμική ανανέωση σωληνώσεων και επιδιόρθωση σωληνώσεων.

ΓΚΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ GRUNDORAM

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

  • Οριζόντια περάσματα κάτω από δρόμους, ποτάμια σιδηροδρομικες γραμμές, κτίρια και κλειστές επιφάνειες
  • Κάθετη εφαρμογή για πασσλόμπηξη
  • Κατακευή σωληνώσεων έως 4.000 mm ονομαστική διάμετρο
  • Υποστήριξη στο HDD

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

  • Αντικατάσταση σωληνωσεων στην ίδια πορεία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του δυναμικού σπασίματος με παράλληλη διεύρυνση της διαμέτρου
  • Ανακατασκευή των σωληνώσεων με τη χρήση προωθητή σωλήνων, με παράλληλη μείωση της διατομής των σωληνώσεων
  • Ανακατασκευή των σωληνώσεων με τη χρήση της μεθόδου ”Tight-In-Pipe”

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ GRUNDORAM

 • Οριζόντια εφαρμογή για την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων, μικρότερων οχετών και σίτων για κατασκευή σήραγγας
 • Κάθετη εφαρμογή για θεμελίωση και πασσαλόμπηξη, κατασκευή γεωτρήσεων, πασσαλόμπηξη επικάλυψης τοίχων με λαμαρίνα
 • Υποστήριξη οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ HDD ΜΕ ΤΟ GRUNDODRILL

 • ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ:
  Σε εδάφη στα οποία είναι αδύνατο να διατρηθούν, ένας σωλήνας ωθείται μέσα στο έδαφος ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία του ΗDD
 • ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΞΗΣ:
  Όταν έλκονται χαλύβδινους σωλήνες, το grundoram μπορεί να προσφέρει δυναμική υποστήριξη ή να απελευθερώσει σωλήνες οι οποίες έχουν κολλήσει. Ο εξοπλισμός προώθησης συνδέεται με τον χαλύβδινο σωλήνα στο πίσω μέρος ώστε η εφαρμογή της κρουστικής ενέργειας να συγχρονίζεται με την ταχύτητα έλξης.
 • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ HDD:
  Ανάκτηση κολλημένων στελεχών διάτρησης με τη βοήθεια ενός προσαρμογέα και δυναμική δύναμη προώθησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

GRUNDORAM

Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

Scroll to Top