ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ GRUNDODRILL

Το μηχάνημα οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης GRUNDODRILL (το οποίο χρησιμοποιεί υγρό κατά τη διάρκεια της διάτρησης) πρώτα δημιουργεί το πέρασμα οδηγό κατά μήκος της επιθυμητής διαδρομής με τη χρήση μιας κατευθυνόμενης κεφαλής διάτρησης.

Όταν τα στελέχη διάτρησης τραβιούνται πίσω, η τρύπα κατά το μήκος της διάτρησης διευρύνεται με τη χρήση με τη χρήση κεφαλής διεύρυνσης ενώ παράλληλα τραβιέται και ο προσαρτημένος σωλήνας κατά μήκος τους περάσματος. Με αυτό τον τρόπο διαμήκη περάσματα, περάσματα κάτω από δρόμους και υδάτινους όγκους και άλλες κυκλοφοριακές υποδομές υλοποιούνται με τη χρήση της κατευθυνόμενης οριζόντιας διάτρησης (HDD) ακόμα και σε βραχώση εδάφη. Το υγρό διάτρησης αποτελείται από νερό και οργανικό ορυκτό Μπετονίτη ο οποίος βοηθά στην διάτρηση του εδάφους , απομακρύνει τα προϊόντα εκσκαφής, σταθεροποιεί την τρύπα του περάσματος και μειώνει τη τριβή του εδάφους και του σωλήνα.

 Με τα μηχανήματα GRUNDODRILL η TRACTO-TECHNIK προσφέρει μια πλήρη σειρά ευρείας εφαρμογής, ισχυρών Τρυπανιών οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης στην γκάμα 40 έως 280 ΚΝ. Οι εφαρμογές τους καλύπτουν:

• Την εγκατάσταση όλων των ειδών σωλήνων για την παροχή αερίου, τηλεθέρμανσης και πόσιμου νερού
• Εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης υπό πίεση, σωλήνες προστασίας για δίκτυα ευρυζωνικότητας, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ρεύματος από ανεμογεννήτριες
• Επιπλέον καινοτόμες εφαρμογές της οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης είναι η αποστράγγιση και δημιουργία γεωτρήσεων και άλλες γεωτεχνικές
εφαρμογές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ GRUNDODRILL

• MADE IN GERMANY ποιότητα (μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ελάχιστη φθορά και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
• Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται αυτοματισμοί διάτρησης και έλεγχος του επιπέδου ισχύος
• Σύστημα αγκύρωσης του μηχανήματος για μέγιστη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της διάτρησης
• Μεγάλη κασετίνα στελεχών διάτρησης με σύστημα αλλαγής στελεχών για μακριά οριζόντια περάσματα
• Άριστα ταιριασμένα εργαλεία διάτρησης για βέλτιστη διαδικασία διάτρησης σε κάθε τύπο εδάφους
• Υψηλή παραγωγικότητα, ευελιξία και κερδοφορία από το πρώτο μέτρο

ΓΚΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ GRUNDODRILL

• Περάσματα κάτω από υποδομές
Κατευθυνόμενη διάτρηση κάτω από δρόμους, ποτάμια, σιδηροδρομικές γραμμές και άλλα εμπόδια
• Διαμήκη Περάσματα
Κατευθυνόμενη διάτρηση παράλληλη σε δρόμους, υδάτινους όγκους και κτίρια
• Εγκατάσταση σωλήνων προστασίας
για όλα τα είδη δικτύων
• Διάτρηση βράχου
Κατευθυνόμενη διάτρηση σε ιδιαίτερα γεωλογικά εδάφη έως καθαρό βράχο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

• Aποστραγγίσεις αναχωμάτων και φραγμάτων χωρίς δονήσεις με τη χρήση της
οριζόντιας διάτρησης
• Κατασκευή γεωτρήσεων
Κατασκευή οριζόντιων γεωτρήσεων για πόσιμο νερό με τη χρήση οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης
• Γεωτεχνικές εφαρμογές
με τη χρήση κατευθυνόμενης διάτρησης πχ σταθεροποίηση φραγμάτων 
• και πολλά περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

E-MOBILITY

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Scroll to Top