Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
GRUNDOMAT ΣΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι πνευματικά οδηγούμενες σφύρες λειτουργούν βάσει της μεθόδου μετατόπισης του εδάφους. Αντίθετα με τα μηχανήματα καθοδηγούμενης διάτρησης, οι μη καθοδηγούμενες σφύρες συμπιέζουν τα προϊόντα διάτρησης μέσα στο περιβάλλον έδαφος καθώς κινείται προς τα εμπρός. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια σήραγγα μέσα στην οποία σωλήνες μικρού μήκους (οι οποίοι διαθέτουν εγκοπές σύνδεσης), ή σωλήνες μεγάλου μήκους (PE, PVC, PE-X) έως 160 mm εξωτερική διάμετρο ή καλώδια τοποθετούνται με τη μέθοδο της Έλξης. Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, για μήκη περασμάτων έως 25 μέτρα οι σωλήνες μπορούν να εγκατασταθούν άμεσα ή σε δεύτερη φάση αφού έχει δημιουργηθεί το πέρασμα.

Για τη λειτουργία, ένας αεροσυμπιεστής με πίεση λειτουργίας 6 – 7 bar απαιτείται. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται περάσματα κάτω από επιφάνειες τις οποίες δεν θέλουμε να διαταραχθούν με εκσκαφή και συνδέσεις σπιτιών για τη σύνδεση παροχών με τη χρήση της σφύρας μετατόπισης του εδάφους χρησιμοποιώντας ένα τρόπο κοστολογικά επαρκή και φιλικό προς το περιβάλλον.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ GRUNDOMAT

Η υψηλής ακρίβεια της σφύρα μετατόπισης εδάφους GRUNDOMAT στην επίτευξη του στόχου οφείλεται στην αρχή λειτουργίας 2 χτυπημάτων.
Βάσει αυτού του επιβεβαιωμένου τρόπου λειτουργίας το έμβολο αρχικά χτυπάει την κεφαλή, την οποία σπρώχνει εμπρός προκειμένου να δημιουργήσει την τρύπα – οδηγό του περάσματος και να καταστρέψει κάθε εμπόδιο στην πορεία της. Το δεύτερο χτύπημα εφαρμόζεται πάνω στο σώμα της σφύρας το οποίο έλκεται στην τρύπα μαζί με τον συνδεδεμένο σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο η αντίσταση στη μύτη καιη τριβή του σώματος διαχωρίζεται
και με εναλλασσόμενο τρόπο υπερνικούνται πιο εύκολα. Ως αποτέλεσμα το GRUNDOMAT επιτυγχάνει το στόχο ακόμα και σε βραχώδη εδάφη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ GRUNDOMAT

• Υψηλή ισχύς διάτρησης και αξιόπιστη πρόωση
• Στοχευμένη εγκατάσταση σωλήνων βάσει της αρχής 2 χτυπημάτων χάρη στη κινούμενη κεφαλή
• Εγκατάσταση σωλήνων ακόμη και σε δύσκολα εδάφη με τη χρήση διαβαθμισμένης κεφαλής ή
κεφαλή στέμα
• Για συδέσεις σπιτιών και περάσματα έως 25μέτρα μήκος
• Ανθεκτική, με ανάγκη χαμηλής συντήρησης τεχνολογία MADE IN GERMANY
• Πλούσια και Eυέλικτη γκάμα εφαρμογών

ΓΚΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩN GRUNDOMAT

Συνδέσεις Σπιτιών:
Γρήγορη, ασφαλής και οικονομική δημιουργία συνδέσεων σπιτιών για οπτική ίνα (FTTH), αέριο, νερό χωρίς δημιουργία σκάματος απευθείας εντός ή εκτός του κτιρίου
Υπόγεια περάσματα:
Όταν πρόκειται για περάσματα κάτω από δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές. κήπους, κτίρια και άλλες επιφάνειες τις οποίες δεν θέλουμε να διαταράξουμε, το GRUNDOMATA είναι η πιο γρήγορη, ακριβής και αξιόπιστη λύση. 
Θεμελιώσεις στήλων:
Χρησιμοποιώντας το GRUNDOMAT κάθετα, θεμελιώσεις (πχ σήμανσης) μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα και με ασφάλεια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GRUNDOMAT

 • Εξαγωγή σωλήνων ( Μεγέθη μεγαλύτερα από 130 )
  Για χαλύβδινους σωλήνες με την χρήση διαφορετικών κόνων εξαγωγής
 • Αλλαγή σωλήνων ( Μεγέθη μεγαλύτερα από 130 )
  Με τροποποιημένες σφύρες και τη εφαρμογή δυναμικού συστήματος σπασίματος σωλήνων 
 • Εξαγωγή χαλύβδινων σωλήνων
  με προσαρτώμενο άξονα για ταυτόχρονη τοποθέτηση νέων σωλήνων

GRUNDOMAT ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

 • Σωληνώσεις Νερού
 • Καλωδίωση Οπτικής Ίνας
 • Δίκτυα Αερίου
 • Υπόγεια Καλωδίωση Ρεύματος
 • Emobility
 • Τηλεθέρμανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

E-MOBILITY

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

GRUNDOMAT FLIES UNDER NOT OVER
HANGAR 61 AT LONDON LUTON AIRPORT

The video shows a GRUNDOMAT 130 arriving exactly on target at a pre-determinded point as part of a tricky underground bore to lay a cable duct beneath the airport hangar apron at London Luton Airport.

 According to Steve Marijewycz, Managing Director of Directional Drilling Services UK Ltd based in Bedford “The GRUNDOMAT soil displacement hammer was the only mole available that would be able to penetrate and bore accurately through the existing engineering brick manhole”. 

The duration of the 9 m long bore and direct installation of the cable duct was completed in just two hours to the satisfaction of the customer SDC Special Projects.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GRUNDOMAT

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Scroll to Top